RENDEZVÉNYEK

RENDEZVÉNYEK

 

A rendezvények közül általában a kiállítások a legnépszerübbek. Valójában miért is van szüksége egy búvárklubnak arra, hogy kiállítást rendezzen, szervezzen? Nos, e kérdést az „idöhorizont tükrében” érdemes vizsgálni.

A régmúlt idökben, a DELFIN megalakulását követö években egy kiállítás megrendezését alapvetöen két cél vezérelte.

Az egyik cél a búvárkodás, a könnyübúvárkodás megismertetése, népszerüsítése – természetesen beleértve az adott búvárszervezet, esetünkben a DELFIN ismertté tételét – volt. A másik cél – pontosabban egy elvárás – az volt, hogy az adott szervezet, annak felsö szervezete – a DELFIN esetében a kerületi, vagy budapesti Természetbarát Szövetség -, esetenként a valamilyen támogatást nyújtó szervezet, vagy a klub tagjainak munkahelyi rendezvényeit színesítse egy búvár kiállítás.

Ezeken a régi kiállításokon általában szeretettel, segítökészen fogadták a föszervezök a búvárokat, s ingyenesen vehettek részt a bemutatókon. (Söt, gyakran meg is köszönték a részvételt.) Azután teltek-múltak az évek, s sokan rájöttek arra, hogy egy kiállítás milyen jó reklám egy búvárklubnak, tehát fizethetne is azért, hogy ott megjelenhet… Nem állítjuk, hogy napjainkban csak ilyen kiállítások léteznek, de döntö többségük ilyenné vált…

A „régi kiállítások” nagy kihívásokat jelentett a DELFIN-nek, hiszen be akarták mutatni az akkortájt a „nagyközönség” által igen kevéssé ismert víz alatti világot, a felszín alatti felfedezések eszközeit, módszereit, a búvárok tevékenységét, eredményeit. S ehhez a nem kis feladathoz nagyon kis anyagi erök álltak rendelkezésre, viszont sok lelkes szakosztálytag, jónál-jobb ötletekkel, s szorgos kezek – természetesen a maguk ügyességével-ügyetlenségével – sok-sok segítséggel.

A DELFIN az elsö búvár kiállítását a megalakulásának évében rendezte az OXIGÉN Gyárban. Kiállítottak itt búvár alapfelszereléseket, légzökészülékeket, víz alatti fényképezögépeket, nagyobb méretü búvár fotográfiákat, s számos édesvízi- és tengeri élölény preparátumát… A visszaemlékezések szerint a kiállítás nagy siker volt, s a gyárban dolgozó delfintagok „tekintélye” is jelentösen növekedett…

Az elsö 15 esztendö kiállításairól így emlékezett meg Ignácz Ibolya a „DELFIN STORY”-ban:

TOVÁBB >>>
(PDF)

A késöbbi évek során is több kisebb-nagyobb kiállításokon mutatkozott be a DELFIN, melyek közül talán az egyik legnagyobb szabású rendezvény az 1982. évi Ferencvárosi Sportnapokon rendezett bemutató volt. A József Attila lakótelep mellett lévö szabadtéren-sportpályán szervezett három napos rendezvényen a Szakosztály több sátorral települt ki, melyekben a búvárkodás egyes szakágait, felszereléseit mutatta be. Kiemelt érdekessége volt a kiállításnak a búvárfelszerelések történeti fejlödésének bemutatója, ahol számos „muzeális” jellegü tárgy is megtekinthetö volt. Ennek ellenére a legtöbb látogatót a merülötornyban tartott búvárbemutatók voltak, ahol tekintélyes méretü halak között tevékenykedtek a búvárok a nagyméretü ablak elött csoportosuló érdeklödök nem kis örömére...

A kiállításokon kívül az elmúlt évtizedek számos más érdekes rendezvényének is emléket kell állítani. Könnyűbúvár vetélkedök, búvároktatás-képzés, téli klubestek, a Delfin-teák, de ide sorolhatjuk a szakosztály klubnapjait is…

Az első előadások közül kiemelésre érdemes a „Kék dimenzió”. A Budapesti Természetbarát Klubban1966. december elsején tartott vetített képes előadásról – annak idején – így írt Z. Vince György:

Egy érdekes 1968. márciusi rendezvény, könnyubúvár ki-mit-tud verseny...

A rendezvényekről összefoglalót a DELFIN STORY „A 15 további jelentős eseményei … Mozaik…” c. írásában olvashatunk…

TOVÁBB >>>
(PDF)

A Szakosztály tagjainak képzése, továbbképzése nem csak a régi idökben – mint az elözöekben olvashattuk – volt egy fontos feladat, de ezt a „hagyományt” a delfines búvárok napjainkig megörizték. A Szakosztály vezetése mindig fontos feladatának tekintette, hogy régi-új tagjai a legkorszerübb ismeretek birtokában legyenek, de ehhez az is kell (kellett), hogy a delfines búvárok maguk is így gondolják. (Biztos, hogy ehhez az egyesületi szemlélet is jelentösen hozzájárult, s az új tagjaink látván a régi, tapasztal búvárok ilyen irányú törekvését, természetesnek vették a továbbképzés, a magasabb minösítés és a búvár szakirányú ismeretek elsajátításának fontosságát.) A DELFIN rendszeresen szervezett – és szervez napjainkban is – házi elméleti továbbképzéseket (a legutolsó ismeretfelfrissítö tanfolyam a 2005. január 1-én életbelépett MBSZ új Merülési Szabályzat megismerését célozta) uszodai és nyíltvízi célirányos merülési gyakorlatokat, ügyességi versenyeket. A szervezett, a búvároktatási rendszerek keretében megszerezhetö minösítö tanfolyamok is gyakoriak a Szakosztály keretében. A búvárismeretek elsajátításának, elmélyítésének igényét mi sem bizonyítja jobban, hogy a néhány éve szervezett PADI mentöbúvári tanfolyamon a Szakosztály tagok közül a CMAS merülésvezetök, búvároktatók is részt vettek. A NITROX és DAN Oxigén Felhasználói (provider) tanfolyamok is igen „népszerüek” voltak és a tagjainak döntö többsége eredményes vizsgát tett. Komoly érdeklödés nyilvánul(t) meg az MBSZ szakbúvár tanfolyamok iránt is, a delfinesek e képzési forma bevezetésétöl kezdve éjszakai, barlangi sportbúvár, jég alá merülö, hidegvízi, zártruhás, kétfokozatú roncsbúvár, mélymerülö képzésen vethettek részt, természetesen minösítésüknek és búvárgyakorlatuknak megfelelö szinteken. (Az elmúlt két évben négy szakbúvár – roncs I.-II., mélymerülö, éjszakai – tanfolyamot szerveztünk a DELFIN-ben.) A fokozatos-folyamatos képzés eredményeként a DELFIN búvárai között az elmúlt 10 évben – a Szakosztály létszámhoz viszonyítva – mindig meglehetösen magas (volt) a merülésvezetök és búvároktatók aránya.

Könnyübúvár bemutató - Delfin Shaw, a DELFIN legnagyobb szabású rendezvénye volt. A csepeli „Delfin-tó” mellett megrendezett háromnapos kiállítás, ékszakai és nappali búvárbemutatóról az alábbiak olvashatók a DELFIN STORY-ban:

„Volt itt narrátor, hangosító berendezés aggregátorral üzemeltetve, úszó DELFIN –embléma, müsorvezetök, zászlók, léggömbbel felengedett – sajnos, a müsoron kívül elengedett – óriás zászló, csónakok és vetítés, tábortüz és látványos kiállítás, sok búvár, s sajnos mindössze 200-250 nézö. … Amit könnyübúvárok betudnak mutatni egy kiállítás keretében, azt bemutattuk. … Különösen nagy jelentöségü, hogy a DELFIN egész közösségét megmozgatta ez az akció. Mindenki, aki feladatot kapott, elvégezte idöben és jól. Szinte teljes létszámban részt vettek a tagok az elökészületekben, a szervezésben, a három-négy „elö-túrán”, gyakorláson és a bemutatón. Magánidöben, anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Elismerés csak erkölcsi volt, a nézök tapsa, és az ötlet kitalálóinak köszönete…”

Ez 1994-es esztendö egy látványos és érdekes búvárbemutatóra „hozta össze” a DELFIN tagjait. Nyár végén, a Lakiteleki Falunapon rendezvényeinek keretében a nagy számú nézö elött, holt Tisza-ágban tartottak bemutatót. Volt itt stég, hangosítás, müsorvezetö, úszó delfines emblémák, uszony bemutató, víz alatti páros gyakorlatok, s még sok minden más. A bemutató igazi kihívás elé állította a szervezöket, hiszen a nézök nem láthatták a víz alatt történteket, s ezért olyan gyakorlatokat kellett „kitalálni”, melyeket a partról is követni, ellenörizni lehetett, s nem utolsó sorban „pergösek”, szórakoztatóak és érdekesek voltak…


Búvárbemutató Lakitelken

Az elmúlt években a DELFIN többnyire kisebb rendezvényeken szerepelt, vagy társrendezö-közremüködöi feladatokat látott el. Ezzel szemben számos jelentösebb, kiemelésre érdemes esemény szervezésében, megvalósításában egyénileg vettek részt delfinesek. A teljesség igénye nélkül néhány ilyen rendezvény: „Merülötorony” avatás a Lakiteleki Népföiskolán, A merülés biztonságáért – konferencia, Komáromi Kolos fotókiállításai és vetített képes elöadásai, Búvárkönyvek kiállítása a HUNGEXPO Sport Kiállítás kiegészítö rendezvényeként…S persze számos alkalommal voltak egyesületi-szakosztályi vetítések, elöadások…

Karácsony. A DELFIN legrégebbi, s máig megmaradt hagyománya a Szakosztály tagjainak közös Delfin Karácsonya. A karácsonyfa, a köszöntés, a sütemények, s a koccintás az ünneplés része. Az évek során apró változásokon ment keresztül az ünnepi ajándékozás: kezdetben egyileg, ki-ki búvárbarátjának kedveskedett, késöbb kialakult a sorsolással történö ajándékpáros választás. Az ajándékok is változtak idövel: volt olyan idöszak, amikor a „testre szabott” saját kezüleg készített tárgyak voltak divatosak. Ezek közül is a humoros ajándékok aratták a legnagyobb sikert… A Delfin Karácsony szép, barátságos és meghitt közös ünneplés, szokása sokáig maradjon meg tagjai körében… A búvárok Karácsonyához kapcsolódik a víz alatti karácsonyfa állítás szokása. A DELFIN búvárai – hol többen, hol kevesebben –
képviselni szokták a Szakosztályt az ilyen rendezvényeken… S Karácsonyhoz közel az ó év búcsúztatója, új esztendö köszöntése: sok éven keresztül szokás volt, hogy a delfinesek az év utolsó napján egy tóparton találkoztak, s víz alatt közösen – alkoholmentes – pezsgövel kívántak egymásnak reményeket beteljesítö szebb és boldogabb újesztendöt…Érdemes (lenne) ezt a hagyományt is ápolni-feleleveníteni…