TAGJAINK:

Név:
Kollár K. Attila
Születési hely:
Budapes
Születési idö:
1949. február 19.
Búvár minösítés száma:
CMAS 3 IH 004

Életem elsö tengerparti nyaralása alkalmával 1973-ban Omis környékén fedeztem fel a víz alatti világ szépségét. Az elkövetkezö években szabadtüdövel, egyénileg búvárkodtam és néhány tétova lépést tettem a víz alatti filmezés irányába.

Az FTSK DELFIN Könnyübúvár Szakosztályhoz – Násfay Béla révén – 1975. szeptemberében jutottam el, melynek azóta is tagja vagyok. Itt ismerkedtem meg a légzökészülékes merülésekkel – Söphen László segítségével –, és bármennyire meglepö, szinte azonnal bekapcsolódtam a víz alatti barlangkutatásba, melyhez mintegy húsz éven keresztül hü is maradtam. A barlangi merülések kapcsán írtam meg elsö írásaimat, cikkeimet. Megtisztelö és említésre méltó eseménye volt a búvárpályámnak, hogy 1978-ban az MKBT tisztújító közgyülése a Víz alatti Barlangkutató Szakbizottság elnökének választott, amit a Szakosztály müködésének 1993-ban történö megszünéséig betöltöttem. Barlangi kutatásvezetö és „víz alatti karszt és barlangkutató” szakértö vagyok. A barlangi búvárkodás során a legkiemelkedöbb feladatomnak tartom, hogy az MKBT Elnöksége 1989-ben a Magyarországon rendezett X. Speleológiai Világkongresszus D5-os programjának – Magyarország víz alatti barlangjainak bemutatása a résztvevö búvárok számára – elökészítésével, megszervezésével és végrehajtásával bízott meg.

Természetesen ezekben az években (is) a barlangi merülések mellett a lehetö legkülönfélébb kedvtelési célú és ipari búvármerülésekben részt vettem hazai és külföldi vizekben. Mintegy öt éven át a NOVUS Könnyübúvár és Hegymászótechnikát alkalmazó PJT-ben (Polgári Jogi Társaság, majd Gazdasági Munka Közösséggé alakult át a Társaság) hivatásszerüen is foglalkoztam búvármunkákkal és alpintechnikával.

Az FTSK-ban, illetve a DELFIN-ben 1978-tól különféle vezetöi tisztségeket – hosszú évekig voltam a Szakosztály vezetöje – töltöttem be.

Elsö nemzetközi érvényü búvárminösítésemet – NAUI Sport Diver – 1983-ban szereztem, az MKBT és a Vertikum Kisszövetkezet által, Magyarországon elöször szervezett nemzetközi minösítést nyújtó tanfolyamon. Az elkövetkezö években CMAS (4 csillagos búvár, 3 csillagos búvároktató), NAUI (többek között Master Scuba Diver), PADI (többek között Dive Master) és UEF(Instructor Certifier) búvár, szakbúvár, búvároktatói, illetve MBSZ szakbúvároktatói (12 szakterület) minösítéseket, valamint 2004-ben Sportoktatói bizonyítványt szereztem. „Polgári” végzettségem okleveles közgazda.

A búvárok képzésével, tanításával 1980-ban, a DELFIN-ben kezdtem el foglalkozni, a szakosztály új tagjai körében. Az elsö „nyilvános” búvártanfolyamot 1989-ben a Városmajori Sport Clubban szerveztem, melyhez a „Könnyübúvár ABC – képekben” c. kiadványt szerkesztettem. Az elsö búvároktatás tárgyú könyvem „Könnyübúvár ABC” címen 1994-ben jelent meg, amit további 6 tankönyvem (az ABC két következö kötete, illetve a UEF Alapfokú-, Haladó búvárismeretek, a Roncsmerülések és a Merülések szabadtüdövel) követett. Nagy Gábor és Nagy Sándor búvároktató társaimmal elkészítettük az elsö magyar búvároktató videófilmet, a „Fedezzük fel együtt a víz alatti világot.” Oktatói munkám elismerésének és nagy megtiszteltetésnek tartottam, hogy közel tíz évig a Magyar Búvár Szakszövetség CMAS Búvároktatói Kollégiumának elnöki tisztét betölthettem, amiröl 2003-ban önként mondtam le.

Részt vettem a BÚVÁRHARANG c. lap alapításától a szerkesztöbizottságában, majd 1994-ben búvár információs és hirdetési újságot alapítottam, az azóta is havonta megjelenö, ingyenes BÚVÁRINFÓ-t. A búvárkodás tárgykörében újságokban és a Világhálós oldalakon megjelent írásaim száma meghaladja a kétszázat.

Búvártevékenységem fontos ismeret- és tapasztalatszerzö szakasza volt az 1995-2001. közötti idöszak, amikor elöször bérelt vitorlással, majd a résztulajdonomban lévö Aquarius motoros hajóval a teljes nyári idöszakban búvárcsoportokat merültettem az Adrián, Krk-sziget környékén. Merüléseim közül a legemlékezetesebbek – a barlangban végrehajtottakon túl – a mindenidök legnagyobb magyar hajójához, a Szent István csatahajóhoz indított elö-expedíció, és a horvát-magyar közös búvárrégészeti expedíció során végrehajtottak voltak. Több, mint 30 évi búvárkodás után nincs csillapíthatatlan merülési vágyam, viszont szívesen merülök bárhol, legyen az hazai bányató, vagy meleg tenger, elsösorban a merülés célja foglalkoztat. A merülési célok közül az elmúlt években – amennyiben módomban állt – a roncsokat részesítettem elönyben. Jelenleg – 2005. augusztus 1-én – a merülésnyilvántartó könyveimben 1.957 bejegyzett merülés található…

Kollár K. Attila