TÖRTÉNETÜNK

AZ FTSK DELFIN KÖNNYÜBÚVÁR SZAKOSZTÁLY TÖRTÉNETÉBÖL…

Az elözmények…

A hazai könnyübúvárkodás kezdetét 1953-tól számítjuk. A Magyar Honvédelmi Sportszövetség keretében 1957-töl sorra alakultak a búvárszakosztályok, klubok. Ezekbe a klubokba belépö, a víz alatti világot felfedezni kívánó fiatalok közül azonban sokan nagyon hamar csalódtak a kötelezö versenyzés, a katonai stílus, s számos más, a kedvtelésüket és szórakozásukat elrontó körülmények miatt. Sok búvár kilépett az MHS klubokból és új, a búvárokat befogadó szervezetet keresett… A Turista Magazin hasábjain kis írások jelentek meg, a víz alatti természetjárás iránt érdeklödö búvárok tollából…

A megalakulás…

A Ferencvárosi Természetbarátok Sportköre DELFIN Könnyübúvár Szakosztálya 1965. március 26-án, a IX. ker. Természetbarát Szövetség Központi Szakosztály Víz alatti Kutatócsoport néven alakult meg.

A természetbarát, polgári könnyübúvár csoportot 12 búvár alakította meg, szakosztályvezetönek Roith Györgyöt választotta közösség. A Kutatócsoport létszáma 1966. elejére 26 före bövült..

Az elsö közgyülésen megalapította a kutatócsoport az „Év búvára” címet, amit minden évben a közgyülés titkos szavazással ítélt oda tagjai egyikének. Az „Év búvára” egy vándor serleget kapott, melyre felvésték nevét és egy évig otthona díszeként szolgált… Az „Év búvára” megtisztelö címet 1965-ben, elsö alkalommal Maróthy Lászlónak ítélték a Kutatócsoport búvárai.

Az egykori Kutatócsoport, de a DELFIN történetének is a legsötétebb idöszaka 1968. tavasza volt. A csoport alapfokú könnyübúvár tanfolyamot szervezett. A gyakorlati vizsgát – a kor szokásainak megfelelöen – Hévízen szervezték. A merülések közötti szünetben két vizsgázó engedély nélkül készülékes merülésbe kezdett. A fiatalok maguk is rájöttek, hogy nagyot hibáztak, a felszínre emelkedtek és a part felé úsztak. Egyikük, B. Gy. a felszíni úszás közben mindkét lábába görcsöt kapott, elmerült… A segítségére sietö búvárok sajnos csak túl késön találták meg és hozták a felszínre, már nem lehetett segíteni rajta megfulladt… Légzökészüléke üzemképes volt… Nyugodják békében… E tragikus búvárbaleset óta a DELFIN-ben egészségkárosodással járó búvárbaleset nem történt…

A IX. kerületi búvárok 1969. október 17-én vették fel a DELFIN nevet, és egyúttal új jelképet is alkottak…

S az elsö években sok minden történt… Volt Duna-távúszás, elöadások, kiállítások, szerveztek és részt vettek a tagok nemzetközi ügyességi búvárversenyeket, söt víz alatti vadászversenyen is. Tanultak és tanítoták az új búvárokat, írtak az újságok a DELFIN-röl, s írtak a Szakosztály tagjai, voltak téli klubestek, az akkortájt híres Delfin-teák. S volt 10-30-50 órás Non Stop Merülés. Az AMPHORA Klubbal közösen országos fotópályázatokat rendezetek, s persze sokat merültek tavakban, tengerekben, folyókban, barlangokban, télen-nyáron, itthon és külföldön…

A DELFIN Könnyübúvár Szakosztály tagjainak egy része körében népszerü volt a búvárversenysport különféle szakágainak önkéntes müvelése is. A versenyzéssel (is) „foglalkozó” tagok szép sikereket értek el, mind a medencékben, mind pedig a bányatavak – többnyire – hínáros, rossz látótávolságú vizeiben…

A Szakosztály vezetése 1972-ben úgy döntött, hogy elsöként a polgári klubok közül, saját anyagi-technikai eröböl egy országos tájékozódási könnyübúvár versenyt szervez minden évben. Az elhatározást tett követte, s a következö évi versenynaptárban már szerepelt a Delfin Kupa Országos Tájékozódási Búvárúszó verseny. A Delfin Kupa a hazai búvárversenyek között az elkövetkezendö több, mint 15 évben az egyik legnépszerübb verseny lett.

Tíz éves a DELFIN…

S gyorsan teltek az évek… A DELFIN 1975-ben ünnepelte megalakulásának 10 esztendös jubileumát. A jeles esemény alkalmával a szakosztály tagjai közül az alapítókat egy-egy Delfin-tállal ajándékozták meg…

A DELFIN búvárai körében szinte a megalakulástól népszerü volt a víz alatti barlangkutatás. Számos vizes barlangban merültek tagjaink, szép eredményeket elérve, majd kutatási engedélyt kértek a Molnár János-barlang és az Esztrámosi barlangok víz alatti részeire. A DELFIN aktívan, mint alapító részt vett a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat Víz alatti Barlangkutató Szakbizottság (1976-tól Szakosztály) létrehozásában és a késöbbiekben (is) kiemelten segítette munkáját.

A DELFIN versenysportjának legnagyobb elismerését jelentette, hogy 1977-ben, a Dunaújvárosban megrendezett Európa-bajnokság válogatott keretébe Bangó Zoltán szakosztálytagunk meghívást kapott. Versenyzönk eredményesen szerepelt: az 50 méteres búvárúszásban VI. helyezést ért el.

A tizenöt éves születésnap felé…

Az évek során a DELFIN fejlödött, tagsága, eszközei növekedtek, s a búvárkodás minden területén szép eredményeket ért el. Csakhogy… A nagyobb létszámú tagság, a versenysport, a kutatási engedélyek alapján végzett tervszerü víz alatti barlangkutatás, a bövülö eszközök, felszerelések egyre több közös munkát is igényelt. Nos, ez nem mindenkinek tetszett a DELFINEN belül, s lassan feszültségek jelentkeztek kisebb csoportok között. E feszültségektöl terhes hangulatban került sor 1980. január 27-én az éves Közgyülésre. A Közgyülésen 13 DELFIN tag – köztük a Szakosztály teljes vezetösége – egy „memorandummal” fordult a közösség felé, bejelentvén kilépési szándékukat, új búvárszervezet megalakítását közölték, s példájuk követésére buzdították a hozzájuk hasonlóan gondolkodó tagokat. Végül 19 fö távozott a DELFIN-böl. (A távozók alakították meg a Korall Búvárklubot.) „A DELFINT veszteség érte, … Az élet azonban nem állt meg. A DELFIN a 15 év alatt megszokott lendülettel, teljes tevékenységi körével halad az útján…” – olvashatjuk a Szakosztály 16. születésnapján megjelent, az elsö 15 esztendö történetét összefoglaló DELFIN STORY-ban.

A DELFIN STORY megalkotása egy jelentös állomása volt a Szakosztály életének. Egyszer bebizonyította, hogy a csonkán maradt Szakosztály is meg tudta valósítani a „nagy tervet”, összetudta állítani az „írásban jártas” tagjai nélkül is a „könyvet”. Nyugodtan mondhatjuk, a DELFIN STORY-ról, hogy könyv (szamizdat), hiszen közel 120 oldalas, bekötött, olvasmányos, szórakoztató írás, mely az adott korszak hazai búvárkodásáról egy átfogó keresztmetszetet ad…

Bárki mondhatja, hogy röviddel a szétválás után pár hónappal könnyü volt azt írni, hogy „az élet nem áll meg”, meg „lendületröl”, s „teljes tevékenységi körröl” beszélni. De mi lesz késöbb, egy-két-három év múlva? Nos az élet, s az évek múlása bebizonyította, hogy a lendület megmaradt, s a DELFIN az emelkedési szakaszban egyre feljebb és feljebb jutott. Egyre növekedett a tagság, egyre érdekesebb, bonyolultabb búvármunkákat végeztünk, versenyzöink a biztos középmezönyben helyezkedtek el, s komoly eredményeket értünk el a víz alatti barlangkutatás terén…

Már húsz év van mögöttünk…

Húsz hosszú év… Ez nagyon hosszú idö, teljes körü áttekintése a DELFIN sokrétü, szerteágazó tevékenysége miatt szinte lehetetlen. Szakosztályunk fennállásának tizenötödik évfordulójára elkészítettük a „nagy müvet”, a DELFIN STORY-t, amelyben átfogó módon, több, mit száz oldalon keresztül igyekeztünk bemutatni a búvárkodás örömeit, bajait, gondjait, a kívülállóknak és búvártársaknak megmutatni igazi arcunkat. Most az elmúlt húsz év néhány jelentösebb és nevezetesebb eseményét kívánjuk feleleveníteni e fotóalbummal…” – olvashatjuk az 1985. évben a tagjaink, búvárbarátaink részére készített szép kiállítású fotóalbumszerü kiadvány elöszavában.

A húsz éves jubileumra tucatnyi önálló elemböl álló fényképes tablókiállítás is készült, mely több helyszínen és hosszabb idön keresztül állított emléket az érdekes, vagy jeles eseményeknek.

Az 1980-as évek végén még mindig tartott a lendület, a DELFIN mindenidök legnagyobb tagságával rendelkezett, s „szokásos” tevékenységeit müvelte. Kiemelésre érdemes ebböl az idöszakból az 1989-es esztendö két eseménye.

A DELFIN barlangi búvárai aktívan részt vettek a X. Speleológiai Világkongresszus, a magyarországi víz alatti barlangokat bemutató D5 programjának elökészítésében és a merülések megszervezésében, valamint a külföldi résztvevök merüléseinek a vezetésében.

A másik jelentös esemény a Magyar Búvár Szövetség megalakításában való aktív részvétel volt. A DELFIN az MBSZ megalapításától a Szövetség tagja.

Túl a negyedszázadon is…

Az 1990-es évek elején a DELFIN tevékenységében jelentös szerepet játszott a búvárok képzése, oktatása. Kezdetben csak az egyre több, a Szakosztályba jelentkezö új tagok részére tartottunk tanfolyamokat. Rövidesen azonban egyre több érdeklödö kereste meg a Szakosztályt a búvárismeretek elsajátításának igényével. A tanfolyamok érdekesek, tartalmasak és népesek voltak. Igaz nem tudott a Szakosztály „igazi” nemzetközi búvárkártyát adni, de az akkori a CMAS irányelveinek megfelelt, s – utólag visszagondolva – sem mennyiségben, sem minöségben, tehát tudásban, gyakorlatban nem kaptak kevesebbet a hallgatók az adott korszakban elvárhatónál…

A felfelé ívelö pályának van azonban egy csúcspontja, az ív legmagasabb pontja, s onnan viszonylag egyszerü lefelé venni az irányt… Sajnos ezt a DELFIN is megtapasztalta… A lefelé ívelö „pályának” okát utólag könnyü megmagyarázni. Ez a történet sem „egy tényezös” esemény volt… A hanyatlás okai közül a legfontosabbak – persze a teljesség igénye nélkül – a következök voltak.

Az FTSK-ban egy sajátos konstrukciót dolgoztak ki a munkavégzésre, miszerint a munkákat egy Kft.-be viszik be, amely osztalékot fizet a tisztán sporttevékenységet végzö egyesületnek. Nos ez a rendszer nem vált be tökéletesen, oly annyira, hogy az FTSK két egyesületre vált szét…

A másik komoly problémát jelentett, hogy a DELFIN mindkét kutatási területén (Molnár János-barlang, Esztrámos) kutatási engedélyi nehézségek jelentkeztek, s így egyre kisebb lett a barlangi merülések lehetösége…

A harmadik ok a különféle oktatási rendszerek egy idöben történö megjelenése okozta. A DELFIN tagságát megosztotta a hirtelen támadt „böség zavara”, és legalább háromfelé búvárokra, búvároktatókra (CMAS, PADI, NAUI) osztódott a „mértékadó” búvárok köre. Ez nem azt jelentette, hogy egyik napról a másikra szétszéledt a tagság, hanem szinte mindenkinek voltak „apró titkai”. Megjelentek az érdekkülönbségek, s sajnos számos mértékadó, régi DELFIN tag elmaradt-kimaradt a Szakosztály életéböl…

A nagymértékben megváltozott körülmények új szemléletü tevékenységet, klubéletet kívánt. Nos, voltak is erre vállalkozó kedvü, viszonylag fiatal, de búvárkodás szempontjából jártas, tapasztalt delfinesek. S lassan kialakult, pontosabban átalakult a DELFIN, alkalmazkodott az adott korszak elvárásaihoz, pontosabban tagjainak elvárásaihoz. Viszonylag aktív, kedvtelési célú búváréletet élt a DELFIN, „letisztítva magáról” a búvármunkákat, a versenysportot, s sajnos elmaradt – jelentéktelenre csökkent – a barlangi búvárkodás is. Voltak viszont vetítések, elöadások, továbbképzések, edzések, hazai és külföldi túrák, egyszóval mindaz, ami egy búvárklubba kell. A szakosztály oktatóinak tanfolyamai, ha visszafogottan is, de biztosított tagutánpótlást, söt az idönkénti a DELFIN által meghirdetett búvártanfolyamok bevételei az emelkedö tagdíjak mellett a müködéséi költségeket is fedezték. Ez a kívülröl idillinek tünö állapot addig tartott, míg néhány mértékadó tag különféle okok miatt elmaradt, s rá kellett döbbenni, hogy igaz, egy jó adottságokkal rendelkezö szakosztály vagyunk, de nagyon kevesen maradtunk…

A kiútkeresés soha nem egyszerü, és soha nem gyors dolog… Újra kell gondolni dolgokat, elképzeléseket, s be kell látni a hibákat… Nos, talán ez a legnehezebb…

Napjainkra úgy tünik, hogy a DELFIN megtette, elvégezte ezeket a nehéz, de fontos, s elodázhatatlan feladatokat, van új és egységes elgondolás, van tagság, van cél… Úgy néz ki, s bízunk is benne, hogy ismét felfelé vezet az út, pontosabban lefelé, a nagy kékség csodáinak újabb és újabb, biztonságos felfedezése felé… Hajrá DELFIN! Ne feledjük: 2015-ben lesz a Szakosztály 50 éves…

- Írtak rólunk… (2006.)

Velünk élõ múlt... címen jelent meg Szakosztályunk megalakulásának 40 éves (a Korall 25 éves) évfordulója alkalmából Násfay Béla írása a Submarine búvármagazin 2006. január-februári számában.

TOVÁBB >>>
(PDF állomány)

 

- Képek az "õskorból" (2008.)

Egykori tagtársunktól, Csordás Pétertõl érdekes képeket kaptunk - az Õ megfogalmazása szerint - az õskorból. Köszönjük szépen a búvártörténeti értéket jelentõ képeket!

-Rólunk írták… (2008. május)

Mindig örömmel olvasunk a DELFIN-rõl szóló beszámolókat. Legyenek ezek új események, eredmények, vagy idézzenek fel régi, érdekes, jelentõs eseményeket. Az elsõ félévben több alkalommal „szerepeltünk” a BÚVÁRINFÓ hasábjain.

Januárban egy 10 évvel ezelõtti érdekes és különleges hétvégérõl, az általunk Jeges túrának nevezett jég alá merülés sorozatról jelent meg egy írás a lapban.

Áprilisban az újság megemlékezett a DELFIN születésnapjáról és olvashattunk az 1968. húsvéti Esztrámosi Rákóczi-barlangi búvártúráról. E merülés sorozatnak az volt a jelentõsége, eredménye, hogy az akkori delfinesek átúszták a 2. sz. tó szifonját és felfedezték a Vörös-tenger-ágat.

A „Májusban történt” történeti összeállítás felidézte a Non Stop Merülés 50 órás - harmadik, befejezõ - szakaszát.